FRANSINETTA IZ VELIKOGO KNYAZHESTVA - BH UA

 левая

 

FRANSINETTA IZ VELIKOGO KNYAZHESTVA

владелец - Маковецкая Н.
проводник - Маковецкая Н.

 

 правая

 

Фото:

праваяправаяправая